HUL Kravica

Mjesečne arhive kolovoz 2016

Autoradministrator

Prilazni put lovačkoj kući u Radišićima

Lovačka sekcija Radišići po brojnosti je druga sekcija u lovačkoj Udruzi „Kravica“ iz Ljubuškog, nalazi se na istočnoj strani grada i graniči sa sekcijama Ljubuški, Proboj i Lipno. Zbog mnogobrojnosti lovaca u ovoj sekciji izgradili su najveću lovačku kućicu u HUL „Kravica“ Ljubuški. radovi na tom objektu nisu još u potpunosti završeni i da bi posjećenost bila bolja i viša morali su napraviti i prilazni put koji je bio makadamski i zbog oborinski voda u jako lošem stanju. Donacijama i svojim prilozima uspjeli su skupiti određena sredstva koja su uložili u betoniranje kritične dionice prilaznog puta, ovaj posao još nije u potpunosti gotov pa će u vremenu koje dolazi ovi vrijedni lovci pokušati iznaći mogućnosti da završe ovaj prilazni put za svoju lovačku kućicu. Najvažnije je za istaći da su ovi lovci uvijek svojim radom i koristeći poznanstvo sa određenim majstorima uspjeli sve radove organizirati i odraditi tako da nisu morali plaćati jako skupe usluge izvođača radova. Istina kako u svim lovačkim udrugama tako i u našoj, u ovoj sekciji određeni pojedinci „potegnu“ malo više, tako je uvijek bilo i tako će i biti. Lovci su od općine Ljubuški dobili 22 kubika betona, Od paraglajdera Jozo Knezović 450KM a od svoji sredstava 1 350 KM.

Svima koji su pomogli na bilo koji način da se ovaj i drugi projekti privedu kraju lovci sekcije Radišići na čelu sa predsjednikom Jurom Skokom se zahvaljuju.

Mario Herceg