HUL Kravica

Dodjela lovišta na zakup

Autoradministrator

Dodjela lovišta na zakup

Nakon dugotrajne naporne pripreme lovačke udruge u ŽZH su napokon dobila lovišta u korištenje na deset godina. Sedam lovački udruga iz Zapadno-Hercegovačke županije su sklopili ugovor o zakupu lovišta sa ministarstvom Gospodarstva i tako stekli pravo na gospodare lovištem kojim su i dosada gospodarili. Mnogobrojni dokumenti te raznorazne dopune onda provjere i mišljenja svakojakih tijela vlasti i prava, proces je koji su prošli stari korisnici lovišta u našoj županiji. Za svaku pohvalu je bio ministar Gospodarstva gospodin Dario Sesar, bez njegove pomoći i susretljivosti tko zna kad bismo ovo još završili. Ministar Financija gospodin Toni Kraljević bio je u tijeku svi događanja i pomagao sa svoje strane koliko je bilo moguće, tako da se može reći uz pomoć prijatelja i kolega projekt koji pripremamo i gradimo još od 2007 godine priveden je uspješno kraju. Sad slijedi prikupljanje dokumenata kao što je katastar lovišta, lovno-gospodarska osnova i još povelik niz akata i odluka koje moramo u određenom vremenskom periodu prikupiti i predati. Potom se moramo strogo pridržavati zakona o lovstvu FBiH. Svaki lovac koji bude ulazio u lovište morati će uza se imati valjane dokumente koji su propisani istim zakonom (lovačku iskaznicu sa uredno zalijepljenom markicom za tekuću lovnu godinu, oružani list za oružje koje nosi uza se na svoje ime, certifikat za pasa kojega vodi o položenom ispitu i upisan u formular grupe u kojoj lovi sa dozvolom za lov). U protekom periodu u niz navrata i od strane mnogobrojni lovaca dobivali smo upite kad će koncesija ili hoće li ta koncesija te čak i mišljenja da se nikada neće dobiti. E pa sad imamo koncesiju ali ona nosi osim prava i određenu obavezu pa kad se sve posloži i izvede po zakonu te iste osobe će požaliti što su uopće i spominjali takva pitanja. Lov će u prvom redu biti puno skuplji i sa mnogobrojnim obavezama i pravilima, svi oni koji se ne budu pridržavali pravila snosit će i posljedice svog nemara. Rukovodstva ovih lovački udruga na čelu sa predsjednicima uspjela su izvojevati ovu tešku bitku tako da ne sumnjam da neće uspjeti prilagoditi i lovce svim pravilima koji su zakonom propisani.

Svim lovcima ŽZH čestitam na dobivenim lovištima.

Mario Herceg

O autoru

administrator administrator