HUL Kravica

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA HUL „KRAVICA“ LJUBUŠKI

Autoradministrator

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA HUL „KRAVICA“ LJUBUŠKI

Lovačka Udruga „Kravica“ iz Ljubuškog je organizirala redovnu izvještajnu Skupštinu delegata, 02.05.2016 godine, u restoranu „Fragola“ D. Radišići, 40 zastupnika iz 21 sekcije predstavljalo je lovce iz Općine Ljubuški.

U periodu od zadnje Skupštine HUL „Kravica“ Ljubuški, program koji smo zacrtali i koji je Upravni Odbori i radno predsjedništvo sprovelo je u sladu sa svojim mogućnostima i ovlastima. Pripremama i radom koji je iz toga polučio plodove 01.10 smo dobili lovišta na gospodarenje. Potpisivanje ugovora sa ministarstvom gospodarstva su stečena određena prava ali i obaveze, tako da smo u polugodišnjem planu osigurali dokumente potrebite za rad korisnika lovišta. Sklopili smo ugovore s svim tijelima koje je ugovor o zakupu lovišta propisao, ostaje nam još napraviti lovno-gospodarsku osnovu, nju ćemo po obavezi imati do 01.10. završenu.

U izvještaju stegovne komisije koji je iznio Branko Bebek navodi se da je stegovna komisija imala samo jedan predmet za obradu i to lovca koji je sam sebe prijavio za prekršaj po kojem je i kažnjen. Predsjednik komisije naglašuje da u buduće svi oni koji prijave krivolov da iza svoje prijave i stanu te na stegovnoj komisiji svjedoče prekršaju da bi se lakše i efikasnije sankcionirali prekršioci.

Izvješće lovnika udruge Ante Skoke pročitao je predsjednik, za naglasiti je da je dobrim dijelom naša lovišta izdato pod koncesiju maslina, vinove loze i smilja 850 hektara od čega 350 hektara smilja a do na proljeće će biti zasađeno smiljem 500 hektara.

Najinteresantnija točka je bila o povećanju članarine za lovnu 2017-18. Poslije bezbroj prijedloga i sugestija glasanja i usvajanja ili neusvajanja završna je da je članarina za redovne lovce 120 KM s tim da se povlaštene članarine ukidaju. Što znači da cijeli upravni odbor na čelu sa predsjednikom Udruge moraju platiti članarinu, stegovna komisija i tužitelj. Razlog ovog povećanja članarine je svima manje-više poznat, u našoj Udruzi se već odavno pripremamo za dobivanje lovišta na zakup. Taj zakup je ujedno povećao troškove posjedovanja lovišta između ostaloga za lovočuvara moramo uplaćivati doprinose mjesečne, stručna osoba nas košta mjesečno 150 KM, izrada lovno-gospodarske osnove, zakup lovišta i druge obaveze koje smo po ugovoru o zakupu preuzeli. Neozbiljna je svaka pomisao da Udruga može funkcionirati bez izvršeni obaveza koje je preuzela, sve Udruge iz našeg susjedstva koje su dobila lovišta u zakup imaju članarinu od 130 do 150 KM. Mi se isto tako moramo prilagođavati uvjetima i vremena u kojemu živimo.

Lovačka večera u organizaciji HUL „Kravica“ će biti 07.010.(petak) u svadbenom salonu Ohio (Humac), nadamo se uspješnoj i dobroj zabavi na večeri. Bogatoj tomboli koju lovci i gosti na tradicionalnoj lovačkoj večeri rado igraju.

Mario Herceg

O autoru

administrator administrator