HUL Kravica

O udruzi

Godina osnivanja: 1910 god.
Veličina lovišta: 29 265 ha
Broj lovaca: 688
Osnovna divljač: Jarebica kamenjarka, divlja svinja, zec, poljka, fazan, prepelica i šljuka.

Današnji naziv HUL „Kravica“ Ljubuški nosi od 1996 godine i koristi lovni prostor od 25 778 ha. Lovište HUL „Kravica“ Ljubuški nalazi se na području cijele općine Ljubuški, kroz koju protječe rijeke Trebižat sa pritokama Vriošticom i Studenčicom, sa njene lijeve i desne strane zemljište se blago uzdiže i stvara brežuljkaste kraške terene s najvećom nadmorskom visinom od 736 metara („Jurina Glava“ na granici sa Grudskom općinom), a najniža točka 85 metara. Južna strana lovišta graniči sa Republikom Hrvatsko (Metković i Vrgorac), sa istoka, sjevera i zapada su lovišta Čapljine, Čitluka, Širokog Brijega i Gruda.

Reljefni i klimatski uvjeti na ovom relativno malom prostoru su jako podobni što i uvjetuje jako dobru i raznoliku populaciju divljači. Lovište je uglavnom uz rijeku Trebižat koja protječe u pravcu sjeverozapad – jugoistok. Ispresijecano je malim uvalama, kraškim poljima i vrtačama. Dobrim dijelom u lovištu je prirodno osigurana hrana i voda za divljač. Malo je lovački Udruga koje se mogu pohvalit sa ovako dugom i bogatom tradicijom kao što je ima Ljubuška lovačka Udruga. Utemeljena je davne 1910 godine, članovi su joj bili ugledni i bogati ljudi, oficiri i žandari. Lovište društva je pokrivalo cijelom teritorijem Ljubuškog sreza, od Stoca do Posušja u Mostarskom kotaru.

Današnji naziv HUL „Kravica“ Ljubuški nosi od 1996 godine i koristi lovni prostor od 25 778 ha. S obzirom na veliki broj lovaca 668, prirodni prirast divljači nije dovoljan pa se pušta divljač iz naših uzgajališta, i to zec iz uzgajališta Grljevići i fazan iz fazanerije Veljaci. I pored toga planira se kupiti jarebice poljke i još neke divljači